ABM-Satellitter

Kort om projektet

Formidling med basis i ABM-samarbejdet udvikler skalerbare og flytbare modeller for satellitter, der bringer kompetencer og medier fra bibliotek, museum og arkiv ud i nye sammenhænge, fx i byrum, til uddannelsessteder, idrætsfaciliteter mv. Der udvikles modeller for 'innovationsrum', hvor borgerne også inviteres med til at udvikle kulturinitiativer. Disse rum vil også være mobile. Mulighederne for kombination skal afdækkes, således at alle ressourcer i ABM-samarbejdet involveres. Endelig skal satellitterne danne basis for praktisk udfoldelse af ABM-samarbejde lokalt

Indrapportering

Dokumenter

Begrundelse for tilsagn

Projektmodningens mål er at skabe et fundament for at udvikle modeller for formidlingssatellitter i ABM-samarbejder. Bedre udnyttelse og samarbejde om AMB-institutionernes fællesmængde kan på længere sigt optimere formidling og involvering af borgere samt give vigtige erfaringer med krydsbefrugtning mellem institutionerne. Der vil i 2014 på nationalt plan være flere projekter der sammentænker rammer og indhold på tværs af institutionstyper, bl.a. Syddjurs kommune og Maribo. I den sammenhæng udmærker denne projektmodning sig ved at arbejde med at skabe modeller for innovationsrum og formidling.
Samlet bevilling: 70.000 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Roskilde Bibliotekerne