Åbning af faglitteraturen

Kort om projektet

Som en følge af skolereformens intentioner om nye og anderledes læringsformer samt inddragelse af de kommunale kultur- og fritidsinstitutioner etableres et antal læseklubber for drenge med fokus og udgangspunkt i faglitteraturen.

Indrapportering

Begrundelse for tilsagn

Gennem tre klubber i hovedbiblioteket, et landbibliotek og i et udsat boligområde vil bibliotek og skole i samarbejde skabe et læringsrum for læseuvante drenge, hvor tilgangen til læsningen vil være eksperimenterende inddrage f.eks. de taktile sanser. Projektet bygger på et succesfuldt pilotprojekt i mindre målestok og har til hensigt at skærpe deltagernes interesse for at søge viden og anvende den kritisk. Projektet vil blive tænkt sammen med den øvrige udmøntning af folkeskolereformen og vil give gode muligheder for at observere forskellene i læseforløbene i de tre forskellige sammenhænge.
Samlet bevilling: 33.600 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Fredericia Bibliotek