Augmented Reality i Biblioteket

Kort om projektet

Der er potentiale for mange løsninger med AR: 3D-animationer kan visualisere DK5-systemet, børn kan gå på skattejagt mellem reolerne, skiltning kan udfoldes digitalt. Men hvilke løsninger giver mere end en kortvarig "Wauw!"-effekt? Hvilke koncepter tilføjer ny værdi til biblioteksoplevelsen? Projektet har her til formål at udforske netop det.

I en Design Thinking-process vil vi gennem flere iterationer udtænke min 10 koncepter og udvikle prototyper for dem, teste min 3 i forskellige miljøer og målgrupper for derefter at forfine min 2 af prototyperne. Specifikke målgrupper defineres til hver konceptidé ud fra demografiske variable såvel som situationsbestemte variabler. Målet er at udforske AR så der etableres et stort mulighedsrum. Afslutningsvist deles vores erfaringer via en publikation og en konference for kollegaer i sektoren, og prototyper gøres tilgængelige online for andre biblioteker. Vi udforsker AR i en lille skala for at resultater og viden kan videreudvikles og implementeres bredt.

Samarbejdspartnere

Ballerup Bibliotek, Frederiksberg Bibliotek, Gladsaxe Bibliotek, Købehavns kommunes Biblioteker og Rudersdal Bibliotekerne.

Begrundelse for tilsagn

DDB finder det positivt, at projektet afprøver forskellige koncepter, hvilket vurderes til at have værdi for bibliotekerne i forhold til undersøgelsen af, hvornår og på hvilken måde det kan være relevant at tænke AR ind i formidlingen. DDB finder ydermere, at projektet kan tilføre sektoren national værdi gennem erfaringsudveksling via publikation og konference samt ved deling af prototype-app’s.
Samlet bevilling: 563.720 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Pulje: DDB puljen

Kontakt

Herlev Bibliotekerne