Automatisk indhentning af oplysninger om statslige myndigheders digitale publikationer

Kort om projektet

Projektet drejer sig om udvikling af en automatiseret model for indsamling og registrering af oplysninger om publikationer udgivet af statslige institutioner. Ifølge cirkulære 66, 2012 har DAB til opgave at indsamle, registrere og tilgængeliggøre publikationer fra statslige institutioner.
Det drejer sig om udgivelser fra ca. 120 departementer, styrelser, direktorater og lignende institutioner. Disse institutioner udgiver skønsmæssigt ca. 2.000 digitale publikationer om året.
Den oprindelige projektbevilling fra DEFF lød på 300.000 kr., og der blev givet tilsagn til i 2012.

Kontakt

Kontaktperson Det administrative bibliotek: Kirsten Lauritzen