Bedre søgbarhed for bibliotekernes materialer og indhold i Google

Kort om projektet

Projektets formål er to-delt: Dels rummer det en række konkrete, tekniske forbedringer. Dels en aktivering af de lokale redaktører/webmastere/indholdsleverandører på bibliotekerne. Disse skal som en del af projektet tilbydes undervisning i SEO-optimering på redaktionelt og/eller strukturelt niveau.

Samarbejdspartnere

Sønderborg Bibliotek, Odense Bibliotek, Aalborg Bibliotekerne, Kolding Bibliotek, Vejle Bibliotek og Horsens Bibliotek

Begrundelse for tilsagn

I DDB’s vision for Det sammenhængende Bibliotek er projektet ”Start brugerrejsen på eksterne søgemaskiner” skitseret. Den udfoldede projektbeskrivelse af ”Bedre søgbarhed for bibliotekernes materialer og indhold i Google” er et konkret og gennemarbejdet bud på hvordan visionen kan realiseres.

Indholdet i projektbeskrivelsen er meget konkret og handlingsrettet, og går så tilpas ned i den tekniske detalje, at det er lige til at implementere. Projektoplægget er dermed i allerhøjste grad realiserbart.

Det vil give værdi til borgerne, hvis bibliotekernes tilbud kommer højere op i Googles søgeresultat. Dels fordi det vil kunne få flere borgere til at benytte bibliotekerne og dels fordi bibliotekerne må formodes at have højere kvalitet og troværdighed end andre vilkårligt google-hit.
Samlet bevilling: 500.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Pulje: DDB puljen

Kontakt

Randers Bibliotek