Bedre visning af serier

Kort om projektet

Brugerne kan godt lide serier. I det nuværende DDB CMS kan det være vanskeligt at få overblik over bog-serier. På poster, der er en del af en serie findes ganske vist mulighed for at klikke på serietitlen, men først dér kan brugeren se de øvrige titler i serien, og da ikke i rigtig rækkefølge.

Derfor vil projektet udvikle en funktionalitet til DDB CMS, som i postvisningen viser hele serien i den rigtige rækkefølge som en karrusel.

Striben vil være placeret det samme sted som ”Titlen findes som” og ”Inspiration” striben. På den måde vil brugerne få et hurtigt overblik over serien, når de er inde på posten. Det giver både inspiration til mere læsning, fordi brugerne bliver opmærksomme på de andre materialer i serien, og samtidigt sparer det henvendelser til personale i forhold til rækkefølgen i en serie.

Derudover vil projektet forbedre visning af serielinks i søgeresultatet, og den søgning som sker, idet brugerne klikker på et serielink. Når brugerne klikker på et serielink, og de relevante data er til stede, bliver søgeresultatet efterfølgende sorteret, så det afspejler seriens rækkefølge.

Samarbejdspartnere

Esbjerg Bibliotek, Aalborg Bibliotekerne, Silkeborg Bibliotekerne og Kolding Bibliotek

Begrundelse for tilsagn

Projektet understøtter DDB’s strategi for Det sammenhængende Bibliotek ved at styrke visningen af søgeresultatet, idet projektet har til formål at nedbryde den barriere, som uoverskuelige postvisninger er i forhold til formidlingen og udlånet af materialer i serier.

Det vurderes, at projektet har stor værdi for brugerne, idet serier er en populær værkform, der er udbredt til flere materialetyper. Projektbeskrivelsen er grundig, praktisk og gennemarbejdet og afspejler et overordentlig realiserbart projekt, hvor projektgruppen allerede har erhvervet sig den fornødne viden om tilgængelige metadata, og desuden har stor erfaring i at skrive kode til DDB CMS.
Samlet bevilling: 153.500 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Pulje: DDB puljen

Kontakt

Randers Bibliotek