Biblioteket i Billund : børnenes hovedstad.

Kort om projektet

Den særlige profil er at skabe 'børnenes bibliotek' ift. Billund som 'Børnenes Hovedstad' med en gennemgående opdatering af biblioteket til et moderne åbent folkebibliotek i et kulturcenter med reduceret materialesamling, dansk og international borgerservice, internationale turister (turistkontor), og spændende samarbejdspartnere i det aktive kulturcenter og i byen. Opdateringen involverer alle bibliotekets rum og samspillet i centret. Projektet styrker den eksterne synlighed gennem en bedre udnyttelse af de attraktive udearealer, forhallen og en sammenhængende modernisering af skiltedesign.

Begrundelse for tilsagn

Billund Bibliotek har arbejdet intensivt med omstilling til et moderne folkebibliotek og fik i 2013 tildelt en designworkshop ifm. deltagelse i Modelprogram for folkebiblioteker. Nærværende projekt bygger videre på resultaterne af workshoppen og har som mål at styrke bibliotekets rum og rammer for børn og unge. Projektet udmærker sig ved et specifikt målgruppefokus og en samlet kommunal indsats med bykonceptet ”Capital of Children” som centralt omdrejningspunkt samt fokus på læring med internationalt udsyn. Projektet har en lang række solide samarbejdspartnere og vil derfor kunne bidrage til udvikling af et moderne børnebibliotek og samtidig levere et væsentligt bidrag til videreudvikling af Modelprogram for Folkebiblioteker.