BibTuben - Bibliotekets YouTube-kanal for unge

Kort om projektet

BibTuben er et projekt med fokus på kulturformidling, media literacy, dannelse, liv og læring for unge. Dette on demand og på de unges egne præmisser via en YouTubeKanal, som skal samle ungdomskulturformidlingen for de danske folkebiblioteker.

Projektet udspringer af to vilkår – dels at bibliotekerne mangler et målrettet tilbud til unge og en fælles kulturformidlingsstrategi - dels at unge er aktive på YouTube.
Dette vil vi imødekomme gennem etableringen af en YouTube-kanal for unge (13-25 år), BibTuben, som på sigt skal blive bibliotekernes nationale fælleskanal. Biblioteket får målgruppen i tale ved at udnytte et format, hvor formidling sker i samskabelse med de unge, hvor de er og på deres egne præmisser.
Kanalen sender ugentligt videoer præsenteret af kanalens to værter. Indholdet, som dækker biblioteksfagligt indhold for målgruppen, tilrettelægges løbende i styregruppen og optages på biblioteker i løbet af projektperioden. Kanalen overvåges af biblioteksansatte i dialog med de unge i kommentarfeltet.
En vigtig del af projektet er etableringen af en fysisk YouTube-skole – et kulturelt fritidstilbud til unge. Skolen uddanner i egenproduktion, media literacy og digitale fodspor og producerer indhold til kanalen.
Samlet bevilling: 70.000 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne