Børn som kompetente brugere af det fælles bibliotekssystem

Kort om projektet

To folkebiblioteker, to pædagogiske centre og leverandør af nyt bibliotekssystem vil sammen med børn, lærere og bibliotekarer gøre materiale- og informationssøgning i bibliotekssystemet tilgængelig og motiverende vha. mobil teknologi og hvis relevant, gamification. Børns søge- og informationskompetencer styrkes, så de på kvalificeret måde kan anvende bibliotekssystemet ift. undervisning, læring og fritid. Der udvikles læringsforløb. Projektet knytter an til Folkeskolereform og nye Fælles Mål.

Indrapportering

Samarbejdspartnere

Aabenraa Bibliotek

Begrundelse for tilsagn

Det er en bevillingsforudsætning, at Systematic A/S’s ejerskab af de
immaterielle rettigheder knyttet til app’en ikke begrænser
folkebibliotekernes anvendelse af denne, hverken på kort eller lang sigt.
Samlet bevilling: 672.000 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Aabenraa Bibliotekerne