Børnehavereolen– digitale bogkasser til børnehaver

Kort om projektet

Hvordan kan biblioteket understøtte sprogstimulering og læselyst blandt førskolebørn og skabe et digitalt tilbud, der kan afløse bibliotekernes fysiske bogkasser til børnehaver? Projektet vil styrke bibliotekets arbejde med børnehaver ved at lave et formidlingsunivers på eReolens website, der hver måned stiller et udvalg af frikøbte e-bøger og lydbøger til rådighed. Formidlingsuniverset bygges op om et månedligt tema, der hænger sm. med relevante fokusområder, som børnehaverne arbejder med og relaterer sig til de 6 læreplanstemaer i dagtilbudsloven. De frikøbte titler kan benyttes af børnehaver og forældre uden login og formidles gn. bl.a. Forældreintra. Siden imødekommer forældrenes ønske om at få læseinspiration hjemme, som afdækket af Herning Bibliotekerne i forprojektet, og børnehaver får adgang til en ’digital bogkasse’, de kan bruge i deres daglige arbejde med børnene. Løsningen afprøves i et år mhp. at danne baggrund for en forslag om en fremtidig forretningsmodel for tilbuddet.

Indrapportering

Dokumenter

Samarbejdspartnere

Herning Bibliotekerne, Aarhus Kommunes Biblioteker, Silkeborg Bibliotekerne, Allerød Bibliotekerne, Rødovre Bibliotekerne, Foreningen eReolen omfatter alle biblioteker og i bestyrelsen repræsenteres 9 biblioteker

Begrundelse for tilsagn

Projektet passer til puljens kald. DDB finder, at det er af strategisk værdi for bibliotekerne at afprøve og få erfaringer med digital højtlæsning og lydbøger for målgruppen børnehavebørn.

Hvorvidt projektet kan skabe værdi for brugerne, anses for usikkert, da der anses for at være barrierer forbundet med at få forældre og pædagoger til at læse højt fra e-bøger, hvilket bl.a. understøttes af den forudgående analyse ’Børnehavereolen’, hvor ingen respondenter svarer, at de læser højt fra e-bøger, og en del svarer, at de ikke ønsker at benytte e-bøger til højtlæsning.

Det vurderes i den forbindelse for hensigtsmæssigt at få erfaringer gennem en mindre indsats på området, før en mere permanent digital løsning med et selvstændigt undersite på eReolen bliver etableret og særlige titler bliver frikøbt til formålet. Det anses i den forbindelse for hensigtsmæssigt at koncentrere indsatsen, så den fokuserer enten på forældre eller pædagogisk personale for dermed at stille skarpt på en af de to målgruppes behov og øge sandsynligheden for at skabe værdi for målgruppen.

I forhold til indsatsen til forældrene, noteres det, at en løsning til forældreintra tidsmæssigt ikke anses for hensigtsmæssig, da der først i 2020 skal udrulles et nationalt, fælles system til børnehaver (Aula).

Der vurderes særligt at være national og strategisk værdi i at lave en indsats til børnehavepersonalet, da en stor del af landets biblioteker arbejder med bogkasser til børnehaverne, som vil kunne suppleres/erstattes af et digitalt tilbud.

Tilsagnet er reduceret på baggrund af vurderingen af, at projektet til en start ikke bør etablere et selvstændigt undersite til eReolen eller frikøbe titler, samt koncentrere indsatsen på én af de to anførte målgrupper.
Samlet bevilling: 200.000 kr.
Målgruppe:
Igangværende:
til
Pulje: DDB puljen

Kontakt