Brugerskabte biblioteksrum - Kreativt medborgerskab

Kort om projektet

I projektet vil brugeren få mulighed for at overtage biblioteket – både i forhold til indretning af biblioteksrummet, og ved at skabe deres egne events, koncerter, læring og udstillinger. Med afsæt i modelprogrammets design til at kunne håndtere et mere differentieret brugerbillede på bibliotekerne, vil projekt Brugerskabte biblioteksrum udfordre samspillet mellem de forskellige zoner i fremtidens biblioteksrum. Projektet er med brugerens behov for øje og de vil ende med at få et bibliotek der i højere grad harmonerer med ønsker og behov. Biblioteket bliver et mere relevant tilbud til brugeren

Begrundelse for tilsagn

Projektmodningen skal sikre et klart og velbeskrevet fokus i projektet, herunder:
udvælgelse af målgrupper, en velbeskrevet projektplan samt et klart fokus i de resultater,
der ønskes opnået i projektet. Der er i øjeblikket andre initiativer, der arbejder
med tilsvarende undersøgelser af biblioteksrummet, som ligger i dette projekts
fokus. Det anbefales, at projektet afgrænser sig mod nationale projekter med
lignende indhold og overvejer hvordan projektets resultater kan supplere det, der
allerede er opnået, f.eks. i projekterne Folkelab (Roskilde m.fl.) og DYRK! Dit bibliotek
(Risskov).
Samlet bevilling: 70.000 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Odense Centralbibliotek