CreatorSpace som del af en Maker-kulturel fødekæde

Kort om projektet

Med fokus på læring frem for inspiration sigter projektet mod at kvalificere børn og unge til en karriere indenfor innovation, design og entrepreneurship. De skal dygtiggøres i en tværfaglig, anvendelsesorienteret tilgang til læring, dannelse og skabelse. I samarbejde med bl.a. erhvervsuddannelserne og virksomheder fokuserer vi på styrkelsen af kvalifikationer, der er mere end blot boglige. Derved udfordrer vi opfattelsen af biblioteket som et rent akademisk tilbud. Med opbygning af et klubtilbud træner vi de unge i kvalifikationer, de ellers ikke bliver tilbudt før videregående uddannelser.

Begrundelse for tilsagn

Projektet er velbeskrevet, ambitiøst og nytænkende ift. bibliotekets rolle og nye brugergrupper. Projektet udvikler nye funktionaliteter ift. bibliotekets lærings- og performative rum og services. Dette forventes at kunne tiltrække og fastholde nye brugere blandt de 10-16 årige. Projektet er solidt funderet med en række meget relevante partnere ift. både målgruppe og ønsket indhold. Succeskriterierne er såvel ambitiøse som målbare.