Dansk deltagelse i det internationale KeepSafe projekt

Kort om projektet

Med bevilling fra DEFF deltog DTU Bibliotek d. 24.-27. juli 2016 i en workshop arrangeret af EDINA og LOCKSS med henblik på videndeling og drøftelse af mulighederne for at etablere et PLOCKSS netværk mellem flere europæiske lande. Der var deltagere fra 8 europæiske lande. På mødet blev KeepSafe projektet introduceret, som skal adressere udfordringen med at sikre og forbedre adgang til e-publikationer og undersøge mulighederne for tværnationalt samarbejde. Der blev udarbejdet et statement om samarbejde, som DEFF efterfølgende har støttet. KeepSafe projektet er planlagt til at køre fra august til februar 2017 og resultaterne fra dette projekt er centrale for et Permanent adgang II projekt, som universiteterne forventer at ansøge DEFF om i oktober. Derudover bør de danske universitetsbiblioteker og DEFF naturligvis deltage i dette internationale forsøg på at etablere tværgående samarbejde og løsninger.

I dette projekt ansøges DEFF om midler til, at DTU Bibliotek på vegne af universitetsbibliotekerne og sammen med DEFF sekretariatet kan deltage i det konkrete arbejde i KeepSafe projektet og i et afsluttende møde i Edinburgh. Erfaringerne fra KeepSafe projektet indgår i det kommende Permanent adgang II projekt. Konkrete opgaver er at deltage i en afklaring af omfanget af en evt. kommende tværeuropæisk løsning ift. 1) Videndeling (forhandlingsstatus, licenstekst og system design), 2) Multinationalt samarbejde (mange PLN, egne forhandlinger og ingen deling af indhold) eller 3) Pan-european (delt infrastruktur og hosting, samlet forhandling og arbejdsprocesser).

Projektet understøtter puljens formål ved at styrke systemudvikling og konsolidering. Derudover sikrer projektet, at internationale erfaringer kan anvendes af flere FFU’er og i en evt. kommende løsning. Derved understøttes, at en evt. kommende arkiveringsløsning er bæredygtig og på bedste vis sikrer adgang til forskning nu og på længere sigt.

Indrapportering

Dokumenter

Samlet bevilling: 88.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Temaer:

Kontakt

Kontaktperson Danmarks Tekniske Universitet: Gitte Bruun Jensen