Data Science Training for Librarians (DST4L 2016)

Kort om projektet

DST4L er en tre dages workshop der finder sted den 7-9 december 2016. Workshoppen er en "hands-on", interaktiv introduktion til diverse databehandling værktøjer. Deltagerne kommer til at arbejde med et fælles dataset og modtage undervisning fra ekspert teams der kommer fra Europa og USA.
Mængden af data fra forskningsprojekter vokser eksponentielt. Digitalisering, nye instrumenter og nye kollaborative metoder skaber data i hidtil uset omfang. Dette er der behov for at sætte fokus på inden for DFFU-sektoren. Succes for bibliotekarer og informationsspecialister afhænger af deres evne til at arbejde med digitale systemer og metoder, samarbejde, innovere og fortsætte egen læring efter endt uddannelse.
Digitalisering/datascience giver nye spændende muligheder for bibliotekarer på folkebiblioteket, på forskningsbiblioteker og i private virksomheder til at arbejde med og formidler store datamængde. Det hjælper dem finde forbindelser i data og derved udvikler deres services, og mest vigtig - deres kompetencer. Kort fortalt DST4L giver en grundig introduktion til:
• Hvordan informationspecialister, kulturformidler, bibliotekarer kan udnytte de indsamlede data mere intensivt og i nye sammenhænge.
• Hvordan informationspecialister, kulturformidler, bibliotekarer kan kombinere datasæt på tværs af projekter. For at visualisere data.
• Hvordan informationsspecialister, kulturformidler, bibliotekarer kan afdække skjult og implicit viden i datasæt.
• Hvordan informationspecialister, kulturformidler, bibliotekarer kan etablere nye samarbejder samt fremme og accelerere forskning og innovation.

Kontakt

Kontaktperson på Danmarks Tekniske Universitet: Jeanette Ekstrøm