Demokrati, anti-radikalisering og digital dannelse

Kort om projektet

7. - 8. klasses elever i 4 kommuner laver en ’Model Byrådet’. Inspireret af ’Model UN’ laves rollespil med udgangspunkt i, hvordan man håndterer og anvender digitale medier i folkeskolen ud fra et etisk perspektiv. Eleverne får forskellige roller og opgaver i det kommunale landskab. De skal researche og debattere, før de mødes i spillets byråd og tager den store debat, hvor de danner retningslinjer. Retningslinjerne skal forsøges implementeret i kommunens retningslinjer for brug af digitale medier i folkeskolen.

Begrundelse for tilsagn

Projektets hensigt om – med udgangspunkt i en afprøvet FN-model - at lade unge træne demokratisk forståelse og evner inden for et område med relevans for deres hverdag er ikke tidligere afprøvet i biblioteksregi. Aktiviteterne skitseret i ansøgningen begrunder imidlertid ikke budgettets størrelse, hvorfor bevillingen er reduceret i forhold til det ansøgte beløb.Ansøgningen indstilles til delvist tilsagn på kr. 500.000. Et revideret budget skal fremsendes til Kulturstyrelsen inden 1. april 2015.