Demokrati-dit valg!

Kort om projektet

Ballerup Bibl. vil sammen med 2 andre biblioteker, ungeråd og foreningen YouGlobe udvikle workshops for unge. De får konkrete værktøjer til at deltage i demokratiet. Der udvikles desuden workshops for 8. klasseelever, som via et sms-baseret dialogværktøj debatterer politik med politikere og med hjælp fra bibl. får konkrete erfaringer med at undersøge politiske spørgsmål. Formålet er at øge unges demokratiske selvtillid og give dem erfaringer med, hvordan bibl. kan bruges ift. demokratisk deltagelse.

Begrundelse for tilsagn

Projektets fokus på at give de unge værktøjer til at deltage i demokratiet skønnes
at have bredde og praktisk anvendelighed også efter projektafslutning. Det er et
plus, at det er tænkt sammen med skolens understøttende undervisning, om end
der endnu ingen samarbejdsaftaler indgået med skolerne.
Projektet indstilles imidlertid kun til delvist tilsagn, da det planlægger at gøre
intensivt brug af konsulentydelser, hvilket kan risikere at svække den lokale
forankring af de kompetencer, der opnås gennem udvikling af projektet.
Samlet bevilling: 140.000 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Ballerup Bibliotekerne