Demokratiets søjler

Kort om projektet

Biblioteket har lang tradition for at være central institution i at understøtte aktivt medborgerskab og det levende demokrati. I denne projektmodning arbejdes med at konkretisere og planlægge, hvordan bibliotekerne kan gentænke rollen som en af demokratiets grundpiller, så den fortsat har relevans i det moderne samfund, hvor bl.a nye digitale platforme og internationalisering ændrer grundbetingelserne for demokratiet. Projektmodningen fører frem mod et fælles projekt for bibliotekerne i Region Midtjylland.

Begrundelse for tilsagn

Denne ansøgning om projektmodning lægger op til et stort tænkt projekt med en meget bred regional og international deltagelse. Kulturstyrelsen lægger vægt på, at projektet ønsker at gentænke bibliotekets rolle som en af demokratiets grundpiller, så det fortsat har relevans for unge i det moderne samfund præget af nye digitale platforme og internationalisering, der kan ændre demokratiets udtryksformer. Desuden vurderer Kulturstyrelsen, at ønsket om at koble projektet til Aarhus 2017 passer godt til projektets internationale vinkel. Når beløbet er nedskrevet til 70.000 kr. skyldes det, at der normalt ikke bevilges mere til projektmodning.
Samlet bevilling: 70.000 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Herning Bibliotekerne