Digital læselyst i børnehave, bibliotek og skole

Kort om projektet

Projektet vil fremme børns især drenges læselyst, udvikle læseridentitet og synet på læsning
samt udvikle ”det digitale børnehavebibliotek” via eksperimenter på tværs, hvor børn lærer
børn, voksne lærer voksne og hvor børn og voksne eksperimenterer sammen om især digitale
materialer. 140 børn, 4-12 år, medvirker sammen med fagprofessionelle voksne i aktiviteter i
dagtilbud, skole og bibliotek. Der inddrages forældre samt forskere oa videnspersoner som
tilsammen belyser en bred vifte af aspekter af begrebet literacy. Projektet evalueres med
sparring fra forskere mfl og perspektiveres på temadag

Indrapportering

Begrundelse for tilsagn

Der er tale om et ambitiøst og tværgående projekt, der inddrager alle relevante
aktører, herunder forældre og forskere, som har betydning for og
viden om børns læselyst og læseridentitet. Derudover går projektet nye
veje ved at ville udvikle en digital version af børnehavebibliotekerne. Projektet
udmærker sig ved at trække på nyere internationale undersøgelser af
børns online-liv og forskning i drenge og læsning.
Samlet bevilling: 1.355.800 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Temaer:

Kontakt

Horsens kommunes biblioteker