Digitale visitkort som grundlag for vidensspredning til erhvervslivet

Kort om projektet

Overordnet er målet for Ph.d D projektet at udforske nye løsninger for viden-spredning. Disse nye løsninger skal overordnet set: 1) Give indsigt i, hvordan vi kan sprede viden så effektivt som muligt i denne specifikke kommunikationskonstellation, hvor afsender er universitetet og modtager er små- og mellemstore virksomheder (SMV); 2) muliggøre bedre brug af universitetets akademiske produkter for SMV´erne; og 3) skabe øget værdi for begge parter.

Projektet fik bevilling på 330.246 kr. i perioden 01-11-2015 til 30-09-2016
Projektet fik en tillægsbevilling på 46.198 kr. i perioden 01-06-2016 til 31-12-2016

Kontakt

Kontaktperson fra Aalborg Universitet: Marianne Lykke