Duo. En platform for studerende med læsevanskeligheder

Kort om projektet

Duo er en unik mulighed for at gøre bibliotekerne i hele landet til en central platform for studerende med læsevanskeligheder ved at facilitere et rum for fællesskab, sparring og handlekompetence. Projektet imødekommer et hidtil udækket behov blandt studerende med læsevanskeligheder og søger dermed både at udvide bibliotekernes målgrupper og opfattelsen af, hvad biblioteker kan bruges til.

Begrundelse for tilsagn

Kulturstyrelsen giver et betinget tilsagn. Tilsagnet betinges af, at Nota i højere grad inddrager folkebibliotekerne som medskabere af projektet. Kulturstyrelsen ser gerne, at folkebibliotekerne som minimum er repræsenteret i projektets styregruppe. Desuden vil vi gerne bede om en udfoldet beskrivelse af samarbejdet mellem Nota og de deltagende
folkebiblioteker. Nota bedes inden den 1. april sende en revideret projektbeskrivelse, der tager højde for de ovenfor beskrevne betingelser.
Samlet bevilling: 561.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

NOTA - Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskligheder