eReolen/Netlydbog: Erhvervsklub til virksomheder

Kort om projektet

Projektet skal udvikle digital erhvervspakke og -koncept i samarbejde med virksomhed/-er. Indholdet er nyhedsbrev/blog pr. md. med inspiration, anmeldelser, forfatterinfo mv. til læs og lyt samt sideløbende kursusrække med fokus på eReolen/Netlydbog. Evt. også brug af biblioteksrum. Projektet omfatter samarbejdsdrevet innovation mellem bibliotek og erhvervsliv og skal afprøve potentiale og model for partnerskab. Afsøger nye måder at bringe bibliotekets digitale services ud til nye brugergrupper og øger kendskabet til eReolen og Netlydbog. Projektet vil samarbejde med Danmark Læser, hvis Aarhus bliver udvalgt.

Begrundelse for tilsagn

Projektet vil arbejde med udbredelse af digitalt indhold til ansatte i erhvervsvirksomheder. Projekt favner i sin ambition meget bredt, men der er ikke indgået konkrete samarbejdsaftaler. Kulturstyrelsen vil gerne have sandsynliggjort og dokumenteret interesse og motivation hos brugergruppen, inden der gives tilskud til selve projektet. Projektet indstilles derfor til projektmodning. Projektmodningen skal gennem samarbejde med mindst en virksomhed dokumentere interesse og motivation hos målgruppen. Det er et ufravigeligt krav, at der foreligger mindst én underskrevet samarbejdssamtale med en større erhvervsvirksomhed. Da Kulturstyrelsen også støtter projektet ’Digitalt biblioteksfremstød på Arla Foods’, hvor der er indgået konkret samarbejdsaftale mellem Åbenrå bibliotekerne og Arla Foods, vil det være hensigtsmæssigt, at dette projekt vælger en anden samarbejdspartner end Arla Foods. Samtidigt er det er krav, at projektet samarbejder og videndeler med projektet ’Digitalt biblioteksfremstød på Arla Foods’.
Samlet bevilling: 70.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Århus Kommunes Biblioteker