Escape! - intro til det sammenhængende bibliotek

Kort om projektet

Escape the library! – en klasse har 60 minutter til at løse gåderne, finde ”nøglen” og slippe fri af fortællingens fangeskab. Det sammenhængende bibliotek sættes på spil ved en inverteret biblioteksintroduktion. Biblioteket fungerer som ramme for formidlingen, eleverne som medspillere, ny teknologi integreres i biblioteksformidling i rummet sammen med chippen i materialerne. Greb fra Gamification, Escape Room og Story Telling kombineres med ovennævnte til en attraktiv biblioteksintroduktion.

Begrundelse for tilsagn

Med forbehold for Aktstykket om udlodningsmidler til kulturelle formåls endelige vedtagelse (forventet i maj måned 2018) får Vejle Kommune tilskud på 222.200,00 kr. til Escape! - intro til det sammenhængende bibliotek.
Samlet bevilling: 222.200 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Michael Skjærris
msk [at] vejlebib.dk