ESEHAVEN – Kulturrummet i byen - Idéfase

Kort om projektet

Formålet med idéfasen er at beskrive indholds- og bygningsmæssige muligheder for gennem samplacering af aktiviteterne at skabes merværdi, større åbenhed, flere og mere fleksible funktioner og rum for medborgerskab og identitetsdannelse. Målet er at skabe et åbent og vejruafhængigt rum i byen, hvor alle aldersgrupper kan mødes om aktiviteter vedrørende viden, læring, dannelse, kultur- og naturformidling.

Indrapportering

Dokumenter

Begrundelse for tilsagn

Det er en bevillingsforudsætning at projektet formidler projektets resultater for eksempel i form af værktøjer, foruden den endelige case på modelprogrammets hjemmeside.
Samlet bevilling: 375.000 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Esbjerg Kommunes Biblioteker