Fællessang+ - En metode til guidet fællessang

Kort om projektet

Fællessang+ rammer borgernes behov for at være del af et fællesskab og styrker livsglæden hos deltagerne. Projektet udvikler metoden guidet fællessang i samarbejde med stærke faglige partnere, og afprøver denne som et nyt bibliotekstilbud med rod i kerneydelserne litteratur og musik. I den guidede samtale udfoldes tekst og musik og perspektiverer deltagernes livssituation med det mål at fremme mental sundhed hos den enkelte og bidrage til en stærk følelse af samhørighed deltagerne imellem.

Begrundelse for tilsagn

Med forbehold for Aktstykket om udlodningsmidler til kulturelle formåls endelige vedtagelse (forventet i maj måned 2018) får Kulturskolen Viborg tilskud på 254.269,00 kr. til Fællessang+ - En metode til guidet fællessang.
Samlet bevilling: 254.269 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Lone Engel Westphall
lew [at] viborg.dk