Forlængelse af Nationalt Forum for Forskningsdata Management (DM Forum)

Kort om projektet

I forbindelse med det igangværende strategiarbejde for hele e-infrastrukturområdet, som så vidt det er oplyst
også omfatter forskningsdata management, forventes en ny strategi og ny organisering af området etableret
fra 2020. Med DM Forums planlagte ophør ultimo 2018 risikerer den koordinerende data management-indsats
at gå i stå, på et tidspunkt hvor både DM Forums indsats, indsatsen på universiteterne og ikke mindst den
globale Open Science-dagsorden i øvrigt er under intensivering. Det er DM LedelsesCAB’s opfattelse at DM
Forum fortsat kan og bør spille en væsentlig rolle i tiden frem mod iværksættelse af den nye strategi.

Indrapportering

Samlet bevilling: 3.333.333 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Temaer:

Kontakt

Kontaktperson fra Danmarks Tekniske Universitet: Klaus Kvoming Hansen