Formidling af digitale fortællinger

Kort om projektet

Projektet vil med inspiration fra museer og andre kulturinstitutioner, der beskæftiger sig med formidling af visualitet til børn, udvikle måder at formidle digitale fortællinger for de 3-5-årige på og hermed styrke børns literacy i en digital verden. Fokus er på den visuelle del af fortællingerne - herunder det visuelles samspil med tekst og lyd. Projektet vil søge svar på disse spørgsmål: Hvad kendetegner digital litteratur for målgruppen? Hvordan formidler biblioteket den? Hvordan gør man den digitale litteratur relevant og anvendelig med fokus på mediets særegenheder?

Målet er blive skarpere på, hvordan vi skaber oplevelseslitteratur til de små børn med det digitale og multimodale som omdrejningspunkt og udvikle redskaber til at formidle en svær tilgængelig del af bibliotekets materialer. Både på og uden for biblioteket.

Hvorfor det visuelle? Ved at udnytte børns naturlige tilgang til billeder kan vi øge deres interesse for visuelle fortællinger/læseoplevelser. Uden at kunne afkode billeder (tegn/symboler) giver hverken tekster eller verden mening. Billeder lægger op til fortolkning og inspirerer børn til selv at skabe fortællinger. Digitale medier åbner nye døre for at bruge det visuelle i sprogstimulering.

Hvorfor projektmodning? Forlag, dagtilbud, museer og illustratorer har viden om digitale fortællinger og deres potentialer, som først skal afdækkes/samles. Mange aktører skal mobiliseres og være med til at kvalificere redskaberne, som projektet skal munde ud i.

Samarbejdspartnere

KØS - Museum for kunst i det offentlige rum
Samlet bevilling: 75.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt