Kort om projektet

Formålet med projektet er at skræddersy et nyt tilbud til en specifik målgruppe, som samtidig er en ny brugergruppe: den 20-54 årige mand. Grundtanken i projektet at skabe et community på biblioteket indenfor populærvidenskab, der inviterer målgruppen ind på biblioteket for at dyrke sin interesse her. Bibliotekets fysiske og digitale platforme bruges til at skabe et unikt tilbud på tværs af medier, hvori der eksperimentereres med relationer, ikke kun imellem brugerne, men også imellem bibliotek og bruger, og med co-creation og brugerinddragelse.

Begrundelse for tilsagn

Projektet vil udvikle et community omkring populærvidenskab for 20-54 årige mænd. Det er helt relevant at udvikle services og funktionaliteter, der kan tiltrække og fastholde denne målgruppe. Projektet angiver dog selv den risiko, at projektet ikke appellerer til brugerne. Det er vigtigt at få afdækket behov og interesse hos målgruppen, inden der iværksættes større tiltag. Derfor gives der tilskud til et modningsprojekt i form af en målgruppeanalyse, der skal afdække behov og interesse hos målgruppen.
Samlet bevilling: 75.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Københavns Biblioteker