Grøn Open Access i praksis

Kort om projektet

Projektet vil skabe mere Open Access-indhold til
slutbrugerne. Dette skal ske ved at fjerne og mindske
udfordringer, der forhindrer implementeringen af den
danske, grønne open Access-strategi. I praksis betyder
dette en bedre registrering af embargoperioder og
tilladte Open Access versioner, samt en bedre
håndtering af forlagenes samarbejde med forskeres
arbejdsprocesser og ophavsretslige rettigheder.
Samarbejdet om systemunderstøttelsen og
opkvalificeringen af medarbejdere skal løse de praktiske
udfordringer på en ensartet måde.
Samlet bevilling: 1.188.600 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Kontaktperson Danmarks Tekniske Universitet: Gitte Bruun Jensen