Grønne og folkelige møde- og performancerum

Kort om projektet

Projektet ønsker at undersøge, hvordan bibliotekets fysiske grænser kan overskrides gennem anvendelsen af desingnprincipperne fra modelprogrammet i udviklingen af nye funktionskoblinger til andre samplacerede institutioner og uderum. Projektet ønsker specifikt at udvikle en model for et servicedesign for 'det performative biblioteksrum' med udgangspunkt i et samplaceret medborgerhus samt et katalog over aktiviteter i 'det grønne møderum' i den bypark, der forbinder de to institutioner. Projektet udvikles og afprøves i samarbejde med husets og havens mange aktive brugergrupper.

Indrapportering

Begrundelse for tilsagn

Thisted Bibliotek har arbejdet med omstilling til moderne folkebibliotek og fik i 2013 tildelt en designworkshop ifm. deltagelse i Modelprogram for folkebiblioteker. Nærværende projekt bygger videre på resultaterne af workshoppen. Projektets mål er at videreudvikle og afprøve konkrete anbefalinger fra modelprogrammet. Dels med en undersøgelse af funktionskoblinger, dels via udvikling af aktiviteter i det grønne uderum, som forbinder bibliotek og medborgerhus. Inddragelse af nye rum er en af modelprogrammets konkrete anbefalinger. Projektets produkter (servicedesign til performative rum) samt katalog over uderumsaktiviteter har et nationalt perspektiv og vil med lokal tilpasning kunne anvendes som inspiration og model af andre biblioteker med lignende udviklingsmål og udfordringer.
Samlet bevilling: 307.600 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Thisted Bibliotek