HackDitBibliotek Modelprogram og brugerinddragelse

Kort om projektet

Projektet skal give mindre biblioteker ideer til at skabe tidssvarende tilbud og skal give dem mod til at transformere fra det traditionelle biblioteksrum til Modelprogrammets bud. Projektet afprøver og udvikler forskellige designmetoder, som kan anvendes af andre og som omsætter Modelprogrammet til kvalitet på budget. Desuden står brugerinddragelse centralt, hvilket kommer til udtryk ved forskellige workshoptyper, der eksperimenterer med, hvordan borgerne og Modelprogrammet bringes i samspil.