Hvad nørder I med?

Kort om projektet

Ud fra bibliotekets brede berøringsflade og lokalkendskab ved vi at mange borgere går rundt med særlige interesser. Vi antager at nogle af disse ”nørder” (måske endda de fleste) ønsker at dele deres passion med andre og få beriget deres viden, og vi ved at mange mødes i foreninger, grupper og på de sociale medier. Projektet understøtter nørderne i også at mødes i det fysiske rum og her blive klogere på deres interesse, få udvidet deres netværk og gå i dialog og samtale om deres passion. Hermed bidrager projektet også til at styrke fordybelsen som modspil til zapper-kulturens overfladiskhed

Indrapportering

Begrundelse for tilsagn

Slots- og Kulturstyrelsen har indstillet projektet Hvad nørder I med? Scenen er jeres- til tilsagn. Dog med følgende bemærkning: Styrelsen vil gerne henlede opmærksomheden på lignende projekter fra andre biblioteker, hvor der er relevante erfaringer at hente, herunder bl.a.:
• Viborg Bibliotekerne, der afholder samtalesaloner både i og uden for bibliotekets rum
• Aalborg Bibliotekerne, der faciliterer aktuelle samfundsdebatter for interesserede borgerne.
Samlet bevilling: 119.619 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Horsens kommunes biblioteker