Hvad rager demokratiet mig?

Kort om projektet

Mange unge interesserer sig ikke for demokrati. Det er for kompliceret, og de føler ikke, at de kan gøre en forskel. Kort sagt: rager det mig? Det er vores mission at vende det til: Ja, det gør! Vi vil arbejde med en proces, hvor demokratiet bliver forståeligt og involverende, og hvor der arbejdes med viden og holdninger, der fører til en adfærdsændring. Projektet vil bestå af et digitalt spil, der indgår i et læringsforløb, engagerende events samt aktiviteter, de unge selv igangsætter.

Begrundelse for tilsagn

Det giver projektet praktisk anvendelighed og bredde, at det planlægger at knytte an til en allerede eksisterende studiestartsevent, Hjørring Live, der er fælles for alle uddannelser i Hjørring. Projektet fokuserer på at inddrage de unge og på at kommunikere med dem på deres egne præmisser, bl.a. ved at give dem lejlighed til gruppevis at udvikle eksempler på demokratiaktiviteter, som de selv ville deltage i. Projektet indstilles imidlertid kun til delvist tilsagn, da det planlægger at gøre intensivt brug af konsulentydelser, hvilket kan risikere at svække den lokale forankring af de kompetencer, der opnås gennem udvikling af projektet. Bevillingsforudsætning Ansøgning indstilles til delvist tilsagn på kr. 150.000 i 2015 og kr. 10.000 i 2016. Projektet skal derfor inden 1. april indsende revideret projektplan, der tager hensyn til det reducerede tilskud og begrundelsen herfor.
Samlet bevilling: 160.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Hjørring Bibliotekerne