Imagine - digital læsning med storytelling som løftestang

Kort om projektet

Projektet tager udgangspunkt i unges mediepræferencer som springbræt og motivator til at gå i dybden med læsning af digitale tekster. Der introduceres en række læsesessions for målgruppen, som medvirker til en mere koncentreret og intens læseoplevelse. Eksempler på disse sessions er blandt andre Silent Reading, Reading in the Dark, Shared Reading og Spooky Reading. Ud fra disse læseoplevelser skaber de unge medieprodukter inden for henholdsvis video, spil og litteratur-medier. Perspektiverne ved metoden, som tager brug af de unges egne medieplatforme, er medvirkende til en øget opmærksomhed omkring litteraturen som kilde til inspiration og berigelse.

Læseundersøgelsen, ”Børns læsning 2017”, dokumenterer, at majoriteten af unges mediepræferencer bevæger sig i retning af streamingtjenester, spil samt chat, og også hos pigerne, som ellers har haft en relativt høj andel af læsere, sporer man nu en nedadgående tendens, til fordel for især de sociale medier. At zappe hurtigt fra medie til medie bevirker at unge i det lange løb kan have svært ved at holde koncentrationen omkring f.eks. læsning af længere tekster.

Projektet forsøger gennem sin metodik at imødegå nogle af ovenstående tendenser ved en positiv anvendelse af læsning som baggrund for nye medieprodukter.

Da der arbejdes med en relativt stor gruppe af unge, skønnes det at projektet vil sprænge udviklingspuljens budgetramme ved inddragelse af flere biblioteker, men projektrammen kan udvides, såfremt det ønskes.

Samarbejdspartnere

Odense Filmværksted, SDU Journalistuddannelsen, UngOdense, Højmeskolen og Clubhouse/Ungdomshuset, Odense
Samlet bevilling: 235.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt