(Inter)aktive børn som peer-educators

Kort om projektet

Projektet tager udgangspunkt i drenges ikke-boglige adfærd, behov for bevægelse og interesse for teknologi og faglitteratur. Med biblioteket som omdrejningspunkt for samarbejdet gøres drengene til peer-educators, når de skal formidle det, de har læst til andre ved hjælp af gamification og mobilteknologi. Vores hypoteser er:
- at det at skabe et spillignende produkt til andre om et emne, vil fremme lysten til læsning
- at projektet kan skabe en ny dagsorden i klassen, da nye kompetencer sættes i spil
- at lyst og behov for bevægelse tilgodeses da spillet baseres på GPS punkter i naturen

Indrapportering

Dokumenter

Begrundelse for tilsagn

Projektet tager udgangspunkt i drenges ikke-boglige adfærd, behov for bevægelse og interesse for teknologi og faglitteratur. Projektets ambitiøse mål er at kombinere drengenes tilegnelse af viden og deres involvering i produktion af spil med efterfølgende formidling til andre elever. Projektet bygger bl.a. på research i metodens anvendelighed i anden sam-menhæng og ønsket om at understøtte læring ved at finde en god snitflade mellem læring og digitale medier. Det gør det, som det ønskes, oplagt at bruge inden for skolereformens regi. Projektet er velforberedt i forhold til samarbejdspartnere og valg af evaluator og evalueringsmetode.

Bevillingen gives samtidig under forudsætning af, at følgende betingelser opfyldes:
Det er en bevillingsforudsætning, at valg af evaluator opretholdes, alternativt foretages af en evaluator med kvalifikationer på samme niveau.
Samlet bevilling: 287.953 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Greve Bibliotek