Kompetenceudvikling relateret til Open Science og Digital Literacy

Kort om projektet

Forskningsbibliotekerne oplever i stigende omfang behov for at kunne tilbyde service og kurser i forbindelse med Digital Literacy1 og Research Data Management. Services, der omfatter aktiviteter
som planlægning af forskningsprojekter, søgning og høstning af data, hjælp til opbygning af digitale corpus, identificere og vejlede i værktøjer til analyse, håndtering og visualisering af data,
metadatering, og arkivering i open data repositories.

Forskningsbibliotekerne råder over, og udvikler, stadig mere omfattende digitale arkiver og samlinger,
som bibliotekerne ønsker at tilgængeligøre for forskning. Alt dette betyder, at forskningsbibliotekerne i stigende omfang er i gang med at opbygge services
bredt inden for Open Science.

1. Identificere og kortlægge bibliotekernes digitale samlinger i forhold til hvilke open data de indeholder, og udbrede kendskabet til de tilgængelige data og hvordan data kan an-vendes.
2. Identificere ressourcer og udvikle services, som understøtter forskningsprocessens data flow inden for udvalgte tørre hovedområder og evt. også våde områder.
3. Kortlægge nuværende kompetencer samt afdække hvilke kompetencer der er behov for, for at kunne tilbyde en aktuel og relevant service omkring håndtering af data i forsk-ningsprocessen.
4. Belyse forskellige måder at tilvejebringe de identificerede kompetencer på.
5. Udarbejde en model for en kompetenceudviklingsplan for FFU bibliotekernes medarbejdere.
6. Afprøve dele af planen med kompetenceudvikling for de deltagende biblioteker.
7. Anbefaling af hvilke kompetencer bibliotekarer/akademiske medarbejdere i fremtiden skal have for at løse opgaver i forskningsbibliotekerne omkring Open Science for at sikre pro-jektets blivende værdi.

Kontakt

Kontaktperson KB: Per Lindblad Johansen