KultuRask - vejen til bedre sundhed

Kort om projektet

Biblioterapi, Biblioapotek, Ord til kaffen, Litteratur/Kultur på recept, Guidet fælles læsning på plejehjem, for indvandrere, psykisk syge, demente – forsøgene er mange i Danmark men i Norge, Sverige, England og USA ses kultur som permanent del af sundhedsvæsnet.
Det er det ikke i Danmark endnu, men noget er måske på vej nu, hvor Aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019 netop er forhandlet.
Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en samlet satspuljeaftale som led i de centrale finanslovsforhandlinger. I aftalen tænkes afsat midler til Kultur på recept.

Begrundelse for tilsagn

Afgørelse:
Med forbehold for Aktstykket om udlodningsmidler til kulturelle formåls endelige vedtagelse (forventet i maj måned 2016) får VIBORG KOMMUNE tilskud på 150.000,00 kr. til KultuRask - vejen til bedre sundhed.
Samlet bevilling: 150.000 kr.
Afsluttet:
til
Temaer:

Kontakt

Viborg Bibliotekerne