KulturKarburator – Et Crowdsource Bibliotek

Kort om projektet

KK støtter kulturlivets vækstlag ved at kombinere en serie målrettede iværksætterworkshops
med udviklingen af digitale biblioteksplatforme til formidling. Gennem workshops får
kulturentreprenører støtte og rådgivning til at realisere deres projekt. De færdige projekter
formidles på eksisterende digitale platforme. En forfatter kan f.eks. uploade, markedsføre og
afsætte sin e-bog på platformen. Alt materiale er gratis under creative commons, men
brugerne kan frivilligt donere beløb direkte til kunstnerne. Igennem et rating-system vurderer
bibliotekarer og brugere i fælleskab produkterne

Indrapportering

Begrundelse for tilsagn

Projektet henvender sig både til kulturforbrugere og kulturentreprenører og
tilbyder både iværksætterworkshops og et digitalt biblioteksrum for opbevaring
og formidling af digitale kulturprodukter / udgivelser direkte fra producent
til modtager. Bibliotekerne faciliterer på denne måde skabelse, vurdering
og dialog om brugerskabt indhold. Bibliotekerne kan blive ’firstmovere’
til at facilitere nye møder mellem producent og modtager udenom de traditionelle
mellemmænd. Projektet opererer desuden med både meget ambitiøse
mål samt konkrete og målbare succeskriterier.
Projektet rammer primært indsatsområdet ift. at arbejde med udvikling af
metoder indenfor samarbejdsdrevet innovation, co-creation og brugerinddragelse.
Projektet omdefineres til projektmodning, da det inden en større udrulning
bør undersøges og dokumenteres, at der er interesse og vilje til deltagelse
fra kulturentreprenørerne.
Det vurderes desuden, at der ikke er behov for en selvstændig formidlingsplatform.
I stedet skal projektet komme med forslag til national udbredelse
gennem eksisterende platforme (som fx litteratursiden og lokale sites).
Samlet bevilling: 70.000 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Københavns Biblioteker