AT LÆSE I 10. KLASSE – SÅ DET RYKKER!

Kort om projektet

Børn af læsefattige miljøer bliver ofte selv svage læsere og får en lav interesse for læsning. Dette forringer deres skriftsproglige niveau og dermed også fremtidige uddannelsesmuligheder. For at bryde dette mønster skal der tænkes i nye former for formidling, der motiverer målgruppen til øget læsning ved at møde dem i dialog og ved at inddrage en multimodal tilgang som indeholder velkendte elementer fra deres hverdag. Det nytænkende ved projektet er at det gennemføres i tværfaglig ligeværdig planlægning, gennemførelse og evaluering og det integreres i de unges hverdag som en del af pensum.

Indrapportering

Begrundelse for tilsagn

Afgørelse
Med forbehold for Aktstykket om udlodningsmidler til kulturelle formåls endelige vedtagelse (forventet i maj måned 2016) får Horsens Kommune tilskud på 106.333,00 kr. til AT LÆSE I 10. KLASSE – SÅ DET RYKKER! .
Samlet bevilling: 106.333 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Horsens kommunes biblioteker