Læseheste i Hjallerup

Kort om projektet

Biblioteket vil i samarbejde med lokale rideklubber og folkeskolen udvikle en segmenteret læsestrategi med fokus på læselyst og læse udvikl, der skal understøtte interessebårne fællesskaber for piger med interesse for heste på mellemtrinet.
”Børns læsning 2017” undersøgelsen påpeger, hvordan læselysten blandt piger er dalende, en målgruppe der traditionelt har været gode læsere. Sociale medier, lang skoledag og stærke fritidsinteresser tager tid og fokus fra læsning. Vi ønsker, at ændre perspektivet fra læsning som lektier til noget, der kan understøtte interesser og de sociale medier. Målet er at udvikle en metode til at få fritidslæsning til at indgå som en natulig del af fritid, skole og hobby. Altså flytte fokus fra ”hvorfor skal jeg læse?” til ”hvad skal jeg læse?”

Målet er at knytte bibliotek, skole og rideklubber i en samlet indsats for at skabe læselyst. Det handler om at sætte fokus på læsning, som noget der styrker identiteten – altså fokus på relevante emner som giver nuancerede (litterære)billeder, som målgruppen kan spejle sig i og reflektere over.
Foreningerne ønsker, at deres medlemmer opnår ny viden, fastholdes i foreningslivet og vil gerne være en stærk partner i lokalmiljøet og medlemmernes liv herunder også skolen. Som bibliotek handler det om at opnå viden om et stærkt segment og kunne udvikle målrettede tilbud i samskabelse med relevante samarbejdspartnere. Denne metode vil kunne bruges til andre segmenter efterfølgende.

Begrundelse for tilsagn

Med forbehold for Aktstykket om udlodningsmidler til kulturelle formåls endelige vedtagelse (forventet i maj måned 2018) får Brønderslev kommune tilskud på 353.384,00 kr. til Læseheste i Hjallerup.
Samlet bevilling: 353.384 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Bente Kristoffersen
bente.kristoffersen [at] 99454545.dk