Læsning giver livsglæde

Kort om projektet

Vi retter os mod især skrøbelige ikke-biblioteksbrugere som med biblioteket og litteraturen kan få mere livsglæde og samles om et positivt tema end de fælles problemer. Interessen er stor fra selvhjælpsgrupper, fagfolk og frivillige samt den boligsociale indsats. Det unikke er at trække både på egne og andres erfaringer med involverende læseaktiviteter og på undersøgelser af læsevaner, biblioteksbrug og sundhedsfremme samt ekstern evaluering v/ forsker og at der udvikles genanvendelig model.
Samlet bevilling: 260.800 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Horsens kommunes biblioteker