LIM - læring, inklusion og medialisering

Kort om projektet

Projekt LIM tager afsæt i den tanke at alle elever har gavn af en fælles konceptuel udfordringsdifferentiering, der udspringer af didaktiske vejlederes kompetencer, retning og holdninger i lærings-inklusions- og medialiseringsøjemed. Projektet vil afprøve udvikling af innovativt og kreativt brug af skolens vejledere ud fra en LIM-paraply, hvor aspekter af elevernes læring udfordres ved håndtering af kompleksitet i læreprocesser i et samarbejde med Svendborg Bibliotek og med udsyn og kompetenceudvikling i ungdomsuddannelser som formål. Vidensdeling i blog og som filmproduktion.

Begrundelse for tilsagn

Projektet er nytænkende og spændende og med stort potentiale for andre skoler. Det er et godt projekt i relation til at virkeliggøre inklusion som en tænke- og handlemåde i skolens hverdag. Projektet fremstår desuden teoretisk velfunderet. Budgettet reduceret i forhold til det ansøgte beløb, idet egenfinansieringen ikke udgør de krævede 40 %.
Samlet bevilling: 188.556 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Skårup Skole