Linked, Open & Social – FFU-biblioteket version 2.0

Kort om projektet

Overordnet set arbejdes der i projektet med temaerne sociale medier, altmetrics, bibliotek 2.0, linked open data og forbedring af FFU-bibliotekernes udnyttelse af og viden om disse områder. Projektet består af fire hovedelementer, som tilsammen danner rammen for ansøgningen:
• Spor 1. Sociale medier for forskere og biblioteker
• Spor 2. Linked Open Data og Altmetrics til forskningsformidling
• Spor 3. Linked Open Data til biblioteksinformation og autoritetsfiler
• Tværgående: Projektledelse, videndeling og formidling til interessenter

Sociale medier har de sidste 5 år holdt deres indtog i FFU-verdenen, hvor især Mendeley, Research Gate og Academia.edu er slået sig igennem som de dominerende bud på ”forskernes Facebook”. De har alle millioner af brugere og rummer alle millioner af referencer samt – ikke mindst – millioner af fuldtekster, der frit kan tilgås - enten af hele netværket eller af mindre brugerdefinerede grupper – på tværs af institutionelle og nationale grænser. Altså klassisk biblioteksindhold og –service koblet med moderne værktøjer til kommunikation og samarbejde – med fuld support for mobile platforme. Og dermed et af de helt nødvendige steder for bibliotekerne at vise flaget, støtte og kommunikere med de lokale brugere samt bringe de dyrt indkøbte licenser i spil, så de ikke står uudnyttede hen, mens brugerne ”nøjes” med, hvad de finder i deres foretrukne sociale netværk.

Kontakt

Bibliotekschef DTU: Gitte Bruun jensen