Masterclass implementeringserfaringer ifm. Open Source bibliotekssystemer

Kort om projektet

Til denne Master Class inviteres personer med vigtig og dybtgående erfaring i henholdsvis Koha og Kuali
OLE og fra de institutioner som er nævnt ovenfor. De fire oplægsholdere fortæller om erfaringer med
processen såvel som med systemerne. Formålet er at udnytte erfaringer fra universitetsbiblioteker som er
længere fremme i processen ift. valg af og udskiftning af bibliotekssystem, samt at få del i deres erfaringer
på godt og ondt med Koha og Kuali OLE. Målet er, at denne erfaringsbaserede viden kombineret med
muligheden for at stille spørgsmål til systemet på et højt teknisk niveau, kan understøtte DEFF projektet
”Undersøgelse af mulighederne for anvendelse af open source Integrated Library Systems (ILS) i
2
universitetsbiblioteket” såvel som inspirere og kompetenceudvikle medarbejdere på andre
universitetsbiblioteker som også overvejer skift af bibliotekssystem.
Oplægsholdere er eksperter som dels kender systemerne i praksis og som har indsigt i den proces deres
institutioner har været igennem. Der er afsat en dag til hvert system, dvs. der gås i dybden og niveauet er
for specialister.

Indrapportering

Dokumenter

Samlet bevilling: 56.182 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Temaer:

Kontakt