Mediekompetencer & information literacy på skemaet

Kort om projektet

Projektets formål er at udvikle en helhedsplan for skole- og folkebibliotekers fælles håndtering af udskolingselevers mediekompetencer og information literacy for at sikre elevers
kompetencer til at skelne mellem, håndtere og benytte sig af forskellige digitale platforme og medier og ressourcer samt sætte fokus på elevers øgede brug af folkebiblioteket i hverdagen. Det opnås ved at udvikle og implementere en tværgående samarbejdsmodel og ny struktur, som bygger bro mellem og afsøger nye veje for skoler og folkebibliotekers styrkelse af udskolingselevers mediekompetencer og information literacy

Begrundelse for tilsagn

Der er tale om et velbeskrevet projekt med fokus på udskolingselevers mediekompetencer og information literacy. Kulturstyrelsen vurderer, at projektets resultater vil have stor praktisk anvendelighed for mange andre folkebiblioteker i Danmark, blandt andet set i lyset af den kommende folkeskolereform. Kulturstyrelsen anbefaler, at Fredensborg Bibliotekerne undersøger, om Medierådet for børn og unge ligger inde med viden, der kan kvalificere projektets indhold og udformning. Der kan også være inspiration at hente i projektet Efteruddannelse af gymnasielærere i forhold til informationskompetence udført af Syddansk Universitetsbibliotek i 2012-2013 (støttet af DEFF).
Samlet bevilling: 499.904 kr.
Afsluttet:
til

Kontakt

Fredensborg Bibliotekerne