Model for det gode møde – sårbare familier og biblioteket

Kort om projektet

Vi ønsker at rumme og ramme sårbare familier på biblioteket. Vi vil inddrage målgruppen og afdække de barrierer målgruppen oplever i.f.t. biblioteket. Vi vil eksperimentere med tilbud sammen med målgruppen. Vi vil arbejde på tværs af forvaltninger med kompetente fagfolk fra familieområdet. Vi vil udvikle en generel model, der kan bruges i andre kommuner.

Begrundelse for tilsagn

Det er en forudsætning for bevillingen, at der medtænkes måling af indsatsens effekt fra start og at I sender en revideret plan hvoraf det fremgår til Kulturstyrelsen inden 1. april. Kulturstyrelsen vil i den forbindelse gerne henlede jeres opmærksomhed på de metoder, der arbejdes med i regi af BibDok.

Kontakt

Randers Bibliotek