Kort om projektet

Projektet er bygget op over den i mange drenge iboende nysgerrighed for at finde ud af hvordan ting ser ud indeni eller fungerer. Dybest set handler det om at skille eksempelvis en computer, en kanin eller en fisk ad – eller bygge en model af solsystemet, forstå vindenergi eller bestemme alderen på et træ. Målgruppen skal finde ud af hvordan ting fungerer, tilegne sig vide, og få lyst til at fordybe sig. Projektet kombinerer hands-on viden med faglitterær fordybelse.

Indrapportering

Dokumenter

Begrundelse for tilsagn

Som udgangspunkt er det en god ide at samarbejde med drenge mellem 8 og 12 år om at indrette et nørde-hjørne, hvor hands-on eksperimenter kombineres med viden erhvervet gennem fordybelse i bibliotekets faglitteratur samt senere formidling i biblioteksrummet. Det er også afgørende for initiativets succes, at deltagerne i projektet - som beskrevet - deltager aktivt i udvælgelsen af emner samt planlægning og afvikling af events og efterfølgende formidling.

Det anbefales at tænke en kobling til Palles Gavebod ind i projektet, evt. i form af etablering af en biblioteksklub.
Samlet bevilling: 65.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Esbjerg Kommunes Biblioteker