OPERA - Open Research Analytics

Kort om projektet

Forskningsanalyser er et afgørende grundlag for planlægning af god forskning og effektfuld innovation. Klassisk bibliometri har traditionelt udgjort substansen i forskningsanalyser. Men klassisk bibliometri udfordres i stigende grad af ønsket om Open Science såvel som de mange nye muligheder for analytisk indsigt, der spirer frem som følge af digitalisering og algoritmeudvikling. Projektet beskæftiger sig derfor med spørgsmålene:
• Hvordan afspejles og kvantificeres Open Science indsatser – f.eks. ifm. FAIR data, Open Access, Open Source, forskningsintegritet og Citizen Science mv.?

• Hvordan sikres bedre afspejling af humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning, der kun mangelfuldt dækkes af publikationer og bibliometri?

• Hvordan kan Open Science metrics, HUM/SAM metrics og Social Media metrics (Altmetrics) integreres med traditionelle såvel som innovative forskningsanalyser, baseret på publikationer og bibliometri?

• Hvordan kan de nyeste teknikker og koncepter i forbindelse med netværksanalyser og visuel identifikation af skjulte sammenhænge udnyttes som et element i åbne og innovative forskningsanalyser?

• Hvordan kan de traditionelle, kommercielle citationsdatabaser suppleres af Open Citation Data og andre nye datasæt, der sikrer innovation samt åben adgang til og indsigt i datagrundlaget for forskningsanalyserne?

• Hvordan kan de kommercielle analysesystemer suppleres af Open Source systemer, der sikrer innovation samt åben adgang til og indsigt i algoritmer, analysemetoder og formidlingskoncepter og -begrænsninger?

• Hvordan kan projektets problematikker, aktiviteter og resultater løbende kommunikeres til den brede kreds af interessenter – fra forskere over data-kuratorer til professionelle analytikere til forskningens beslutningstagere på mange niveauer?

• Hvordan sikrer projektet, at det løbende holder sig ajour med udviklingen i denne brede interessentkreds – hvad anses for interessant, hvad anses for vigtigst?

Projektet samler centrale danske kompetencer fra fire store universiteter med en nøje udvalgt skare af internationale partnere – dels prominente eksperter fra universiteter og biblioteker, dels Open Science startups, dels ”Open Minded” kommercielle aktører – der alle er dybt engageret i OPERA’s agenda.

Kontakt

Kontaktperson DTU: Mogens Sandfær