Opgradér din læsning - Læselyst og digitale medier

Kort om projektet

I projektet undersøges om teknologien skaber bedre læselyst og læsekompetencer. Betyder det noget for læseoplevelsen, hvilket medie man benytter sig af under læsningen? Undersøgelsen foretages ved at sætte en række læsestimulerende aktiviteter i gang, samtidigt
med at der bliver målt på dem. Samspillet mellem mediekompetencer og læsekompetencer er en vigtig pointe i projektet. Ved mediekompetence menes evnen til at betjene teknologien og anvende sociale medier til at forstærke læseoplevelsen. Fokus er på brugen af nutidens teknologi, for at skabe et mere sammenhængende bibliotekstilbud.

Samarbejdspartnere

Randers Bibliotek, Thisted Bibliotek

Begrundelse for tilsagn

Kulturstyrelsen finder at projektet er relevant og lever op til indsatsområdets formål. Intentionen om at undersøge sammenhængen mellem læse- og mediekompetencer er spændende og ikke tidligere belyst i denne sammenhæng. Det anbefales, at indsnævre målgruppen til udelukkende at omfatte læsesvage/læsevante unge (med/uden mediekompetencer). Derudover anbefales
det at sparre med Kulturstyrelsens faglige konsulent hvad angår udviklingen
af læse- og medieforløbene. Projektet kan med fordel lade sig inspirere af udviklingspuljeprojektet ”Den
digitale vej til fremtidens velfærd – også farbar for læsesvage”, hvor Horsens Kommunes Biblioteker er projektleder.
Samlet bevilling: 754.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Odense Centralbibliotek