Opgradering af 43 tidsskrifter til OJS version 3.1

Kort om projektet

I forbindelse med projektet ”National Open Access Platform” blev der tilgængeliggjort
43 tidsskrifter på de to Open Journal Systems (OJS) servere som henholdsvis Det
Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket driver. Efter oprettelsen af Det Kgl. Bibliotek
vil de to servere blive fusioneret til én server med url’en https://tidsskrift.dk. Dette
sker for at opnå stordriftsfordele i forbindelse med den tekniske drift af systemet.
Derefter skal serveren opgraderes til den kommende version af OJS-softwaren, version
3.1. I forbindelse med dette vil der være behov for at yde en omfattende service
til de 43 tidsskrifter.

I modsætning til mindre opgraderinger af OJS-softwaren kræver
den nye version nye kurser og omlægninger af de enkelte tidsskrifters hjemmesider.
Servicen vil bestå af kurser, kommunikation om opgraderingen og omlægning af
hjemmesiderne samt en vis grad af praktisk hjælp. Eftersom vi ikke har kunnet teste
softwaren i øjeblikket er det vanskeligt at vurdere det eksakte ressourceforbrug.

Indrapportering

Dokumenter

Samlet bevilling: 167.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Ellen Vibeke Knudsen