Podcast i bibliotekerne 1.0 (Foranalyse)

Kort om projektet

Der er tale om en for-analyse af følgende projektidé.
Projektet vil udvikle en løsning, der skal gøre podcasts tilgængelige for landets biblioteksbrugere via en eksisterende digital biblioteksplatform (DDB CMS). Projektet ønsker herigennem at stille podcastmediet til rådighed for brugerne på lige fod med andre materialer samt at understøtte bibliotekernes formidlingsmuligheder i forhold til at berige og kuratere podcastindhold, så brugerne på en værdifuld måde inspireres i såvel podcastvalget som af andre relaterede bibliotekstilbud.
Projektet er en overbygning på modningsprojektet ”Podcast som åben og demokratisk platform”, og de indsigter, erfaringer og prototyper, som projektet har leveret i maj 2018. Se venligst afslutningspapiret ”Podcast – Bibliotekernes rolle i forhold til podcastmediet”.
På grundlag af modningsprojektet vurderer vi at dette projekt er væsentligt i relation til DDB’s mission og visionsoplægget ”Det sammenhængende bibliotek” i forhold til at tilbyde brugerne kurateret, aktuelt, kvalitativt og alsidigt medieindhold.

Indrapportering

Samarbejdspartnere

Ballerup Bibliotekerne, Københavns Biblioteker og Aarhus Kommunes Biblioteker

Begrundelse for tilsagn

Podcasts er et aktuelt medie, og det vurderes, at en kurateret formidling af podcasts i sammenhæng med øvrige biblioteksmaterialer har stor værdi for brugerne. Projektet har et formidlingspotentiale for bibliotekerne i forhold til at synliggøre bibliotekernes digitale tilbud og åbne for nye samarbejder.
Samlet bevilling: 80.400 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til
Pulje: DDB puljen

Kontakt

Aarhus Kommunes Biblioteker